Právní předpisy

DOKUMENTY

  • vodoměry, odepisování a vyúčtování
  • vodovodní přípojka
  • metodika k nedovolenému vypouštění odpadních vod
  • informace k vypouštění odpadních vod
  • kanalizační řád
PDF DOKUMENT
  • technické podmínky pro zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
PDF DOKUMENT