Nezařazené

Informace – zálohy na vodné,stočné

INFORMACE K PLATBÁM ZÁLOH na vodné, stočné

 

Výše záloh bude vypočtena podle průměrné spotřeby za poslední rok.

Platby přes SIPO – u přihlášek podaných  do 25.1.2021 se poprvé zálohová platba strhne ze SIPO za měsíc únor. Další – podané do 25.2.2021 – strhne se v březnu.

Platby trvalým příkazem – pro správné spárování platby je nutné zadat příslušný variabilní symbol, který obdržíte od TS. Platby provádějte vždy nejpozději do 20.

Platby inkasem – příkaz k inkasu bude prováděn ze strany Technických služeb mezi 20. -25. dnem v měsíci.

 

Vyúčtování bude 1x ročně – skutečné odečty stavu vodoměrů.

Budou 3 oblasti pro vyúčtování. Každá má jiný termín:

 

DUBEN: – 9. května // A.Muchy // Hrabětická // J.Fučíka // Lesní // M.Dvořáka // Mokrá // Nerudova // Západní // Znojemská

 

ČERVENEC: Boční // Drnholecká //Hřbitovní // Kostelní // Litobratřická // Na Hrádku // Na Vršku // Na Výsluní // Polní // Příční // Příkopy // Sadová // Severní // Sklepní // Údolní // Větrná // Viniční // Vinohradní //

 

ŘÍJEN: Anenská //Dělnická //Dlouhá // Kovářská //Lidická // Luční // Mlýnská // Nádražní // nám. Míru // Novosady // Poštovní // Rudé armády // Široká // Zahradní

 

 

 

V případě dalších informací :

Mail: kubisova@tshrusovany.cz

Tel.: 608 889 891